logo Magnesia

מחשבון מגנזיום

מרגיש לחץ ועייפות ? ייתכן שאתה סובל ממחסור במגנזיום !

בתפריט יומי ממוצע, חסרים כ- 30% מרמת המגנזיום היומית המומלצת, על פי ארגון הבריאות העולמי.

אנו משתמשים בקובצי cookie כדי לבדוק ולמטב את ביצועי האתר. כמו כן, אנו משתפים את קובצי ה-cookie ברשתות החברתיות ועם שותפי הפרסום שלנו ואנליסטים והם עשויים לשלב אותם עם מידע אחר שנאסף ישירות ממך (המידע שאתה מספק) או כתוצאה מהשימוש שלך בשירותים שלהם. המידע שנאסף מקובצי cookie על-ידי חברת Karlovarské minerální vody, a. s.‎ אינו מכיל נתונים אישיים.‎ השימוש המתמשך שלך באתר אינטרנט זה מהווה את הסכמתך לשימוש שאנו עושים במידע זה.